SELAMAT DATANG KE LALUAN SUTERA

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang Maha bijaksana, Yang Maha Memiliki Ilmu Ghaib dan Yang Nyata, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Esa tiada sekutu bagi Nya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang Batin dan yang Zahir yang meliputi Segala sesuatu. Maha Suci Allah yang mengilhamkan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izinNya.

Ahad, 8 November 2009

Liku Liku Jalan Ketuhanan


Tinjauan & Pengalaman penulis mengenai Permasalahan Tariqah di Malaysia.Buku ini khas untuk para pencinta Tasawuf dan juga Tarekat dan juga kepada yang baru nak mengenali Tasawuf.Buku ini karya Tuan Guru Hj Ibrahim Muhamad Pulau Manis, Syeikh Tariqah Syathariah aliran Al-Allamah Tokku Pulau Manis(Pengarang Hikam Melayu)rhm. Salasilah sanad tariqah sehingga Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW.

Sufi sejati tidak sibuk dengan lintasan-lintasan ilham, bermain-main dengan dunia firasat, lena dalam dunia karamah atau terhenti pada pintu kasyaf. Mereka melanggar segala pintu-pintu tadi tanpa perasaan selera kerana matlamat pengembaraan mereka ialah untuk menenggelamkan diri sedalam-dalamnya dalam lautan ubudiyyah kepada Allah SWT.

Berhati-hatilah, kerana antara haq dan batil kelihatan sama, hanya dengan rahmat Allah dan ketajaman mata hati dapat melihat perbezaannya.

Sesungguhnya pendidikan Tasawuf adalah untuk mereka yang mencari kefakiran diri dan meninggalkan pakaian kesombongan dan keduniaan...

Buku ini sarat dengan fakta dan jawapan kepada pelbagai persoalan di sekitar dunia Kesufian, Tasawuf dan Tariqah. Juga menjelaskan disiplin-disiplin dan prinsip-prinsip penting yang wajib dipelihara khususnya di kalangan para Salik dalam menempuh perjalanan menuju Allah.

Penulis, dengan olahan bahasa yang tersendiri, melontarkan mesej-mesej besar dan penting tetapi dipersembahkan dalam bentuk yang ringan dan mudah difahami, dengan disulami pelbagai pengalaman hitam putihnya dalam mendalami Ilmu Tasawuf Tariqah sejak di usia remaja lagi.

Buku ini pastinya mampu memberi iktibar berharga dan penyuluh kebenaran agak Salik tidak terpedaya dengan perjalanan yang menyeleweng dari landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Isi Kandugan

1. HATI TEMPAT PANDANGAN ALLAH ..... 1
2. KEPENTINGAN ILMU TASAWUF ..... 4
3. TASAWUF DI ZAMAN INI ... 18
4. SIKAP PREJUDIS TERHADAP TASAWUF ... 24
5. PENYELEWENGAN JALAN TASAWUF ... 35
i) Bahaya Penyelewengan dalam Tasawuf ... 36
ii) Ukuran tentang kebenaran Ahli Sufi ... 37
iii) Peringkat-Peringkat Penyelewengan ... 38
iv) Amalan yang menyesatkan berlindung dengan ajaran Tasawuf ... 39
a) Tentang al-Hurriyah dan al-‘Ubudiyyah atau Tentang Maqam al-Ahrar dan Maqam al-‘Abid ... 39
b) Tentang al-Nubuwwah dan al-Wilayah ... 40
c) Tentang al-Hulul atau Penyerapan ... 41
d) Tentang Fana’ Kemanusiaan (Basyariyah) ... 42
e) Tentang Penglihatan Mata dan Penglihatan Hati ...45
f) Tentang Nur ... 47
g) Tentang Kesucian dan Kejernihan yang Berkekalan ... 48
h) Tentang Roh ... 48

v) Golongan Batiniah ... 49
vi) Tertipu dengan Kelebihan ... 51

6. SYAIKH DAN PENYELEWENGAN ... 57
i) Tariqah Fulusiah ... 58
ii) Guru Majzub memimpin murid ... 61
iii) Wajah guru bercahaya dalam gelap ... 66
iv) Guru buta dakwa Imam Mahdi ... 67
v) Seronok cerita kelebihan kerohanian ... 67
vi) Ilmu mengkagumkan, solat Subuh diabaikan ... 69
vii) Rasulullah SAW menjadi makmumnya ... 70
viii) Rasulullah SAW keluar kubur menyambutnya ... 71
ix) Bai’ah mencium pusat murid perempuan ... 72


7. GURU YANG SESAT BERLINDUNG ATAS ILMU PARA AULIYA’ ... 77

Pegangan Tasawuf ulama-ulama muktabar ... 79
a) Imam Malik r.a (m.179H)
b) Abu Hamzah al-Sufi (m.289H)
c) Ma’ruf al-Karkhi (m.200/201H)
d) Abu Sulaiman Abdul Rahman bin ‘Atiyyah al-Darani (m.215H)
e) Abu Nasr Bisyr bin Harith al-Hafi (m.227H)
f) Abu Othman al-Naysaburi (m.298H)
g) Abu ‘Ali Ahmad bin Muhammad al-Rudhbari (m.322H)
h) Imam Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi (m.465H)
i) Al-Arif al-Sayyid ‘Ali al-Hiti
j) Syaikh Abdul Qadir bin Abu Soleh Musa al-Jailani (470-561H)
k) Abu al-Husayn Ahmad bin Abi al-Hiwari (m.230H)
l) Abu Yazid Tayfur bin Isa al-Bustami (m.261/234H)
m) Imam al-Harith bin Asad al-Muhasibi (m.243H)
n) Abu al-Hasan Sarri bin Mughlis al-Saqti (m.257H)
o) Abu Sa’id Ahmad bin Isa al-Kharraj (m.277H)
p) Abu al-Husayn Ahmad bin Muhammad al-Nuri (m.295H)
q) Imam Abu al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi (m.297H)
r) Imam al-Ghazali
s) Imam Abu al-Hassani al-Syadhli (m.565)
t) Syaikh Ahmad al-Rifa’i (m.578H)
u) Al-Imam al-Sayyid Ibrahim al-Dasuqi
v) Syaikh Asyraf Ali al-Tahanawi al-Hindi
w) Al-Khawajah Muhammad Ma’sum al-Naqsyabandi


8. KEPENTINGAN NIAT DAN ILMU ... 89

i) Niat ... 91
a. Rukun Bagi Amalan Yang Diterima ... 92
b. Tanda-tanda Ikhlas ... 93
ii) Ilmu ... 99


9. ALIRAN-ALIRAN TARIQAH DI MALAYSIA ... 103

10. SIAPAKAH MURSYID ... 108
i) Hukum memiliki Mursyid ... 111
ii) Syarat-Syarat Seorang Mursyid ... 118
a) Lapan Ciri Ringkas ... 129
b) Memahami hal ehwal perjalanan kerohanian ... 132
c) Sempurna pengalaman menjalani suluk ... 134
d) Arif dalam pelbagai hal ehwal maqamat ... 139
e) Memiliki ilmu zahir dan ilmu batin ... 139
f) Lama berdampingan dengan syaikhnya ... 142
g) Salasilah yang sah ... 144
h) Mendapat izin syaikhnya untuk memimpin ... 148
i) Memahami kandungan al-Quran dan Hadis ... 149
j) Bersifat adil dan taqwa ... 151
k) Mencintai akhirat dan zuhud terhadap dunia ... 154
l) Mengenal pelbagai penyakit rohani dan rawatannya ... 156
m) Mengetahui natijah yang diperolehi murid ... 157
n) Sepuluh Ciri (Bainat Tasawuf wal-Hayaat) ... 160
o) Sembilan Ciri (Khulasat al-Tasanif fi al-Tasawuf) ... 161
p) Tujuh Ciri (Awarif al-Ma’arif dan Tanwir al-Qulub
fi Mu’amalah Allam al-Ghuyub) ... 164
q) Empat Ciri (Ayuhal Walad) ... 168


11. TIGA GOLONGAN AHLI MAKRIFAT ... 171

i) Majzub ... 171
ii) Salik yang majzub ... 174
iii) Tiada syaikh khusus dan tariqah muktabar ....................... 175

12. DOA DAN HARAPAN ... 177Rujukan ... 182

Lampiran ... 184

1. Salasilah ... 185
2. Tok Kenali ... 185
3. Tokku Paloh ... 186
4. Syaikh Haji Daud Bukit Abal ... 187
5. Syaikh Muhammad Said Linggi ... 188
6. Tok Pulau Manis ... 189
7. Tuan Guru Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah ... 190
8. Tuan Guru Prof Dr Haji Jahid Sidek ... 192
9. Profesor Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady ... 192
10. Majzub ... 193
11. Tuan Guru Haji Mamat Merbau Patah ... 193
12. Tuan Guru Haji Ismail Bukit Payung ... 195
13. Tuan Guru Imam Ibrahim ... 195
14. Mujassimah ... 195
15. Hakikat Insan ... 198


A) Salasilah Tariqah Syathariah - Tuan Guru Imam Ibrahim ... 200
B) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah - Tuan Guru Prof Dr Haji Jahid Sidek ... 201
C) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah - Syaikh Haji Sulaiman Muhammad Nur Lenggeng, N. Sembilan ... 202
D) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah - Syaikh Ibrahim Jan, Uzbekistan ... 203

Tiada ulasan:

Burdah Zikir & Selawat