SELAMAT DATANG KE LALUAN SUTERA

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang Maha bijaksana, Yang Maha Memiliki Ilmu Ghaib dan Yang Nyata, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Esa tiada sekutu bagi Nya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang Batin dan yang Zahir yang meliputi Segala sesuatu. Maha Suci Allah yang mengilhamkan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izinNya.

Selasa, 3 November 2009

Hakikat Tasawuf


Ilmu Tasauf adalah ilmu yang khusus memfokuskan kajiannya untuk mengetahui aib hati dan cara pengubatannya.Dengan ilmu tasauf,semua penghalang jiwa dapat dibenteras dan semua sifat yang tercela dapat dibersihkan,sehingga seorang sufi dapat membebaskan hatinya dari selain Allah dan menghiasinya dengan zikir kepada-nya.
Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang sempurna,seperti taubat,taqwa,istiqamah,jujur,ikhlas,zuhud,tawakal,redha,berserah diri,cinta kasih,zikir,muraqabah dan sifat-sifat terpuji lainnya, merupakan tujuan tasauf.Para sufi sangat berjasa dalam mentransformasikan warisan kenabian ini,baik secara teori ataupun secara praktis ,sebagaimana terungkap dalam sebuah syair berikut,

mereka menolak dosa dan penyakit dan mensucikan jiwa dan raga mereka sampai kepada hakikat iman dan meniti jalan menuju ihsan

Tasauf sangat memperhatikan aspek hati dan jiwa.Namun tasauf juga tidak meminggirkan aspek ibadah zahir dan harta.Tasauf telah merumuskan kaedah praktis yang dapat mengantarakan seorang muslim ke tingkat kesempurnaan iman dan akhlak.Tasauf bukanlah hanya berupa bacaan wirid dan zikir,sebagaimana yang dianggap oleh sebilangan orang selama ini.

Ada sesuatu yang telah hilang di benak fikiran ramai,iaitu bahawa tasauf adalah cara praktis dan sempurna yang dapat mengubah keperibadian sesorang yang sesat dan menyimpang menuju kepada keperibadian yang lurus,ideal dan sempurna.Dan perubahan itu mencakupi aspek kebenaran iman,ibadah yang ikhlas,muamalah yang baik dan akhlak yang terpuji.

Dari huraian diatas,jelaslah fungsi dan faedah tasauf bagi kita. Tasauf adalah roh dan jantung Islam yang berdenyut.Sebab agama ini tidak hanya amalan-amalan lahiriyah dan formalistik yang tidak memiliki roh sahaja.

Kaum muslimin tidak akan mengalami kemerosotan dan kelemahan, kecuali ketika mereka kehilangan roh dan peganggan islam,dan yang tertinggal dalam diri mereka hanyalah kulit dan sesuatu yang lahir belaka.

Oleh kerana itu,para ulama dan para mursyid mengajak manusia untuk bergabung dan belajar secara terus menerus bersama kelompok sufi,agar mereka dapat mengharmonikan antara jiwa dan raga,dan merasakan makna dari kebersihan hati dan keluhuran budi pekerti dan mencapai makrifatullah dengan seyakin-yakinnya, sehingga hati mereka dihiasi cinta,muraqabah,dan zikir kepadanya.

Setelah menguji kebenaran tariqat tasauf,mengamati nilai-nilainya dan merasakan buahnya,Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, Bergabung dengan golongan sufi adalah fardhu ain,sebab tidak seorang pun bebas dari aib atau kesalahan kecuali Nabi.

Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, “ Barangsiapa tidak menyelami dalam ilmu tasauf maka dia akan mati dalam keadaan berdosa besar,sedang ia tidak menyedarinya”.

Ketika memberikan komen tentang pertanyaan ini,Ibnu Allan ash-Shiddiqi berkata, “ Kenyataan Abu Hasan asy-Syadzili ini adalah benar.Sebab,apakah ada orang yang berpuasa,sedang dia tidak kagum dengan puasanya?Apakah ada orang yang solat,sedang dia tidak kagum dengan solatnya?Demikianlah halnya amal-amal lainnya.

Kerana nampak jalan tasauf ini sangat sulit bagi orang yang hatinya lemah,maka perlulah manusia menitinya dengan penuh tekad,kesabaran dan kesungguhan,agar dia dapat selamat dari laknat dan kemarahan Allah Swt.

Fudhail ibn Iyadh r.a. berkata, “ Titilah jalan kebenaran,dan jangan merasa kesepian kerana sedikitnya orang menitinya. Jauhilah jalan kebatilan dan jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang binasa.Jika engkau merasa kesepian kerana kesendirianmu,maka lihatlah pendahulumu dan bertekadlah untuk bergabung bersama mereka.Tutuplah pandanganmu dari yang lain,sebab mereka tidak akan mampu menghalangimu dari siksa Allah.Jika mereka berteriak memanggilmu di kala engkau berjalan,maka jangan melirik kepada mereka,sebab jika engkau melirik maka mereka akan mengambil dan menghalangimu.

Tiada ulasan:

Burdah Zikir & Selawat