SELAMAT DATANG KE LALUAN SUTERA

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang Maha bijaksana, Yang Maha Memiliki Ilmu Ghaib dan Yang Nyata, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Esa tiada sekutu bagi Nya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang Batin dan yang Zahir yang meliputi Segala sesuatu. Maha Suci Allah yang mengilhamkan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izinNya.

Rabu, 28 Oktober 2009

Manfaat Dan Pengaruh Pergaulan


Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk keperibadian,akhlak dan tingkah laku manusia.Sesorang akan terikut-ikut sifat sahabat-sahabatnya melalui pengaruh spiritual yang membuatnya mengikuti tingkah laku sahabatnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain dan menjadikan sebahagian diantara mereka sebagai sahabat. Apabila ia memilih bergaul dengan orang yang perilakunya jahat atau rosak akhlaknya maka sifat-sifatnya akan terpengaruh kepada sifat tersebut tanpa disedarinya dan memungkinkan ia terjerumus ke dalam jalan hidup mereka.

Akan tetapi,jika dia memilih untuk bergaul dengan ahli iman,takwa, istiqamah dan makrifat kepada Allah,nescaya pada secara kebiasaannya dia akan melakukan jalan hidup yang sama .Dia akan dapat belajar dari mereka akhlak yang lurus,iman yang kukuh,sifat –sifat luhur dan makrifat kepada Allah.Dan ia akan terbebas dari perkara-perkara yang membawa dirinya kepada kemungkaran.

Oleh sebab itu akhlak seseorang dapat diketahui dengan mengetahui siapa sahabat yang paling rapat dengannya.Seorang penyair sufi mengatakan,

Jika engkau berada dalam satu kaum,maka bergaulah dengan orang-orang yang terbaik.Janganlah bergaul dengan orang-orang yang tercela.Sehingga engkau terjerumus kedalam kehinaan.Janganlah bertanya tentang sahabatnya sebab,setiap orang akan mengikuti sahabatnya.

Tiada ulasan:

Burdah Zikir & Selawat